Priser

Priser

Samtliga priser är inklusive moms.

Generellt timpris 500 kr

Reseersättning 18,50 kr/mil

Utredning av problembeteende

1'a träffen - Intervju inklusive tester, tar ca 2,5 timme - 1200 kr

2'a träffen - Presentation av analys och åtgärdspaket - 450 kr

Därefter kommer vi överens om ett pris för eventuell fortsatt träning och uppföljning.

Specialkurser

Kontakta mig för offert

Föreläsning

Kontakta mig för offert

Betalning sker kontant eller via Swish när vi träffas om inte annat har avtalats.

Betalning kan också ske i förskott till bankgironummer 291-6922.


Dröjsmålavgift om 50 kr per faktura utgår om en faktura inte betalas i tid. 

Kontaktuppgifter


Postadress:

Ekgatan 12, 553 38 Jönköping


Email:

info @ duohund.se


Mobil & Swish:

070-296 02 22